Wet & Etiket

Wetgeving
Alle voedingsmiddelen en verpakkingsmaterialen moeten aan strenge nationale en Europese wetgeving voldoen. Indien uw producten aan een in het buitenland gevestigde klant worden geleverd, dient het product ook aan de in dat land geldende wetgeving te voldoen.

Het lezen en begrijpen van wetten en regels kost vaak veel tijd en dan nog blijft de vraag of u het wel goed heeft geïnterpreteerd. Daarnaast is (waren)wetgeving voortdurend aan verandering onderhevig.

Food Safety Advice kan u hierbij hulp bieden.  Geef duidelijk aan wat uw vraagstelling is en wij gaan voor u op zoek in de huidige en relevante Europese- en Nederlandse Warenwetgeving en voorzien u van de gevraagde informatie.


Productspecificaties en etikettering
Vooral van complexe producten kan het opstellen van productspecificaties en etiketten een omvangrijke, tijdrovende en soms lastige klus zijn, waarbij rekening gehouden moet worden met de uitgebreide wetgeving die hierop van toepassing is, waarbij zeker zaken als lettergrootte en de afbeeldingen die op de uiteindelijke verpakking worden geplaatst niet buiten beschouwing gelaten mogen worden.

Dat consumenteninformatie en leesbaarheid van etiketten van voedingsmiddelen steeds belangrijker wordt, blijkt wel uit Verordening (EU) Nr. 1169/2011 van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten.  Deze wetgeving vervangt de huidige verordeningen en richtlijnen op dit gebied en zal op veel etiketten een grote impact hebben. Het is van belang dat voedingsmiddelenproducenten en “private label”-houders tijdig inventariseren wat de veranderingen zullen zijn, zodat (grondstof)leveranciers alle informatie kunnen aanleveren en alle etiketten en verpakkingen worden aangepast en alle producten tijdig aan de nieuwe wetgeving voldoen en vernietigingskosten uitblijven.

Food Safety Advice helpt u niet alleen met het controleren van specificaties, etiketten en verpakkingen, maar kan ook productspecificaties voor u opstellen op basis van de door uw toeleveranciers verstrekte informatie. Ook voor advies aangaande een praktische en correcte opbouw van de ingrediëntdeclaratie kunt u bij Food Safety Advice terecht.