Food Safety Advice

Food Safety Advice is opgericht in 2010. Inmiddels heeft het bedrijf ruime ervaring opgebouwd in diverse onderdelen van de voedingsmiddelenbranche, variërend van verpakkingsproducent tot aan retail.
 
Naast interim kwaliteitsmanagement biedt Food Safety Advice de volgende diensten:

 • Interne en leveranciers audits (IRCA gecertificeerde internal auditor)
 • Implementatie van o.a. BRC, IFS, FSSC 22000
 • Advies aangaande etikettering
 • Hulp bij interpretatie van Warenwetgeving
 • Optimalisatie kwaliteitszorgsystemen

We denken graag met u mee wat we voor u kunnen betekenen bij het implementeren of het verder optimaliseren van uw kwaliteits- en voedselveiligheidssysteem. Ieder bedrijf is uniek en verdient daarom een advies op maat.
 
Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek. 
We horen graag van u!


Visie
Food Safety Advice wil klanten in de voedings- en verpakkingsindustrie helpen de juiste dingen de eerste keer goed te doen en kwaliteitssysteem op een eenvoudige en praktische manier op te zetten, waardoor prettiger en efficiënter kan worden gewerkt en tegelijkertijd kosten worden bespaard.

Missie
Kwaliteit en voedselveiligheid  is voor consumenten een vanzelfsprekendheid. Het effectief borgen van voedselveiligheid en kwaliteit vergt kennis, vakmanschap en passie. Dit wordt bewerkstelligd door een praktische, bedrijfsgerichte en professionele aanpak.

Voedselveiligheid

Implementatie voedselveiligheidssysteem
Elk bedrijf dat voedingsmiddelen produceert dient in het bezit te zijn van een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem.
 
Certificering van het HACCP systeem is niet wettelijk verplicht, desalniettemin kiezen bedrijven vaak voor certificering van het voedselveiligheidssysteem. Bijvoorbeeld om de volgende redenen:

 • Het voedselveiligheidssysteem is goedgekeurd door een onafhankelijk en erkende certificerende instelling;
 • Het wordt vereist door (toekomstige) klanten.

 
Food Safety Advice helpt u niet alleen bij het schrijven van een duidelijk, overzichtelijk en praktisch kwaliteitshandboek, maar helpt ook de betreffende voedselveiligheidsnorm daadwerkelijk in uw organisatie te implementeren. Een voedselveiligheidssysteem moet leven binnen de organisatie en daar ligt de kracht van Food Safety Advice.
 
De meest voorkomende voedselveiligheidsstandaarden binnen de levensmiddelenbranche zijn:

 • BRC Food / BRC Industry of Packaging / BRC Storage and Distribution
 • IFS / IFS Broker / IFS Logistics
 • FSSC 22000

Wilt u een vrijblijvend advies over welke standaard het best bij u past, neemt u dan gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek!

Kwaliteit

Interim kwaliteitsmanagement

Vervanging bij afwezigheid
Bij tijdelijke afwezigheid van kwaliteitsmanager of –medewerker is het erg belangrijk dat de werkzaamheden gedurende de afwezigheid correct en adequaat worden overgenomen. Naast het volledig overnemen en aansturen van de kwaliteitsafdeling, kunnen wij direct het kwaliteitshandboek updaten of een volledige (nieuwe) voedselveiligheidsnorm (BRC, IFS FSSC 22000 etc.) implementeren.
 
Bent u op zoek naar een kwaliteitsmanager, maar heeft u de meest geschikte persoon nog niet gevonden? Aarzel niet en neem contact met ons op voor de overbrugging van de periode dat u even niemand voorhanden heeft. Dat voorkomt dat u overhaast een beslissing neemt.
 
Ook indien uw medewerker tijdelijk afwezig is door zwangerschap, sabbatical of andere omstandigheden bieden wij voor u de oplossing.


Optimalisatie of reorganisatie
Niet alleen de afwezigheid van een medewerker of manager kan de aanleiding zijn tot het inhuren van een interim kwaliteitsmanager. Interim kwaliteitsmanagement wordt ook veel toegepast voor het reorganiseren / optimaliseren van de kwaliteitsafdeling of het herstructureren van de afdeling na een reorganisatie.


Outsourcing
Heeft uw organisatie geen behoefte aan fulltime kwaliteitsondersteuning of is slechts af en toe behoefte aan feedback of ondersteuning nodig bij de jaarlijkse certificering, dan kan outsourcing wellicht een geschikte oplossing zijn. De ondersteuning en aanwezigheid op het bedrijf wordt volledig afgestemd op uw behoefte.


Voordelen
De voordelen van interim kwaliteitsmanagement door Food Safety Advice:

 • Betrouwbaar en integer
 • Accuraat en efficiënt
 • Goede managementcompetenties
 • Flexibel
 • Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding

Wet & Etiket

Wetgeving
Alle voedingsmiddelen en verpakkingsmaterialen moeten aan strenge nationale en Europese wetgeving voldoen. Indien uw producten aan een in het buitenland gevestigde klant worden geleverd, dient het product ook aan de in dat land geldende wetgeving te voldoen.

Het lezen en begrijpen van wetten en regels kost vaak veel tijd en dan nog blijft de vraag of u het wel goed heeft geïnterpreteerd. Daarnaast is (waren)wetgeving voortdurend aan verandering onderhevig.

Food Safety Advice kan u hierbij hulp bieden.  Geef duidelijk aan wat uw vraagstelling is en wij gaan voor u op zoek in de huidige en relevante Europese- en Nederlandse Warenwetgeving en voorzien u van de gevraagde informatie.


Productspecificaties en etikettering
Vooral van complexe producten kan het opstellen van productspecificaties en etiketten een omvangrijke, tijdrovende en soms lastige klus zijn, waarbij rekening gehouden moet worden met de uitgebreide wetgeving die hierop van toepassing is, waarbij zeker zaken als lettergrootte en de afbeeldingen die op de uiteindelijke verpakking worden geplaatst niet buiten beschouwing gelaten mogen worden.

Dat consumenteninformatie en leesbaarheid van etiketten van voedingsmiddelen steeds belangrijker wordt, blijkt wel uit Verordening (EU) Nr. 1169/2011 van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten.  Deze wetgeving vervangt de huidige verordeningen en richtlijnen op dit gebied en zal op veel etiketten een grote impact hebben. Het is van belang dat voedingsmiddelenproducenten en “private label”-houders tijdig inventariseren wat de veranderingen zullen zijn, zodat (grondstof)leveranciers alle informatie kunnen aanleveren en alle etiketten en verpakkingen worden aangepast en alle producten tijdig aan de nieuwe wetgeving voldoen en vernietigingskosten uitblijven.

Food Safety Advice helpt u niet alleen met het controleren van specificaties, etiketten en verpakkingen, maar kan ook productspecificaties voor u opstellen op basis van de door uw toeleveranciers verstrekte informatie. Ook voor advies aangaande een praktische en correcte opbouw van de ingrediëntdeclaratie kunt u bij Food Safety Advice terecht.

Audit

Externe audits
Ondanks dat uitsluitend wordt gewerkt met gecertificeerde leveranciers, kan het soms voorkomen dat uit klachten of de leveranciersbeoordeling blijkt dat de productkwaliteit of –veiligheid van het geleverde product of dienst onvoldoende wordt beheerst. Het uitvoeren van een audit is in een dergelijk geval de meest adequate manier om vast te stellen of de leverancier aan alle vereisten voldoet. Helaas is het uitvoeren van een audit op locatie en de opvolging hiervan vaak een tijdrovende aangelegenheid.
 
Food Safety Advice neemt u graag werk uit handen. Door jarenlange ervaring in onder andere de retailbranche is veel deskundigheid aanwezig op gebied van het uitvoeren van audits. Leveranciers worden op een onafhankelijke, deskundige en integere maar kritische wijze getoetst aan de betreffende vereisten. De resultaten van de audit zullen naar wens in de vorm van een verslag worden gerapporteerd. Desgewenst kan Food Safety Advice ook de opvolging van de actiepunten door de leverancier voor u verzorgen.


Interne audits
Om te controleren of uw bedrijf voldoet aan de voedselveiligheidsstandaarden (BRC, IFS, HACCP, ISO etc.) is elk bedrijf verplicht om het voedselveiligheidssysteem periodiek te verifiëren, onder andere aan de hand van interne audits.
 
Een audit is alleen zinvol indien deze wordt uitgevoerd door een expert op het gebied van voedselveiligheid, de auditor bekend is met de standaard en audittechnieken beheerst, de audit kritisch wordt benaderd en alle onderdelen binnen de audit zo objectief mogelijk worden beoordeeld. Natuurlijk speelt ook de medewerking door de geauditeerden hierbij een belangrijke rol, maar hier heeft de auditor vaak meer invloed op dan vaak wordt gedacht.
 
Indien een audit op correcte wijze wordt uitgevoerd is het één van de krachtigste instrumenten voor een correcte borging van voedselveiligheid en biedt het auditresultaat tevens goede inzage in kansen ter verbetering van de organisatie. Op deze manier bekeken wordt een interne audit een waardevolle managementtool in plaats van een noodzakelijk kwaad.
 
Onvoldoende kennis en onervarenheid kunnen ervoor zorgen dat veel verbeterkansen onbenut blijven. Bedrijfsblindheid komt in nagenoeg elk bedrijf voor. Doordat men dusdanig op de bestaande bedrijfssituatie gefixeerd is, is nagenoeg geen oog meer voor de veranderingen die de bedrijfsvoering ten goede komen, wat ervoor kan zorgen dat niet optimaal voordeel behaald wordt uit de interne audit of in het ergste geval het voedselveiligheidssysteem onvoldoende wordt geverifieerd.
 
Door de interne audit uit te besteden aan Food Safety Advice, wordt uw organisatie op een onbevooroordeelde, deskundige en integere wijze getoetst aan de betreffende standaard en wordt optimaal voordeel behaald uit de audit. Verbeterkansen zullen op overzichtelijke wijze in kaart worden gebracht.