Audit

Externe audits
Ondanks dat uitsluitend wordt gewerkt met gecertificeerde leveranciers, kan het soms voorkomen dat uit klachten of de leveranciersbeoordeling blijkt dat de productkwaliteit of –veiligheid van het geleverde product of dienst onvoldoende wordt beheerst. Het uitvoeren van een audit is in een dergelijk geval de meest adequate manier om vast te stellen of de leverancier aan alle vereisten voldoet. Helaas is het uitvoeren van een audit op locatie en de opvolging hiervan vaak een tijdrovende aangelegenheid.
 
Food Safety Advice neemt u graag werk uit handen. Door jarenlange ervaring in onder andere de retailbranche is veel deskundigheid aanwezig op gebied van het uitvoeren van audits. Leveranciers worden op een onafhankelijke, deskundige en integere maar kritische wijze getoetst aan de betreffende vereisten. De resultaten van de audit zullen naar wens in de vorm van een verslag worden gerapporteerd. Desgewenst kan Food Safety Advice ook de opvolging van de actiepunten door de leverancier voor u verzorgen.


Interne audits
Om te controleren of uw bedrijf voldoet aan de voedselveiligheidsstandaarden (BRC, IFS, HACCP, ISO etc.) is elk bedrijf verplicht om het voedselveiligheidssysteem periodiek te verifiëren, onder andere aan de hand van interne audits.
 
Een audit is alleen zinvol indien deze wordt uitgevoerd door een expert op het gebied van voedselveiligheid, de auditor bekend is met de standaard en audittechnieken beheerst, de audit kritisch wordt benaderd en alle onderdelen binnen de audit zo objectief mogelijk worden beoordeeld. Natuurlijk speelt ook de medewerking door de geauditeerden hierbij een belangrijke rol, maar hier heeft de auditor vaak meer invloed op dan vaak wordt gedacht.
 
Indien een audit op correcte wijze wordt uitgevoerd is het één van de krachtigste instrumenten voor een correcte borging van voedselveiligheid en biedt het auditresultaat tevens goede inzage in kansen ter verbetering van de organisatie. Op deze manier bekeken wordt een interne audit een waardevolle managementtool in plaats van een noodzakelijk kwaad.
 
Onvoldoende kennis en onervarenheid kunnen ervoor zorgen dat veel verbeterkansen onbenut blijven. Bedrijfsblindheid komt in nagenoeg elk bedrijf voor. Doordat men dusdanig op de bestaande bedrijfssituatie gefixeerd is, is nagenoeg geen oog meer voor de veranderingen die de bedrijfsvoering ten goede komen, wat ervoor kan zorgen dat niet optimaal voordeel behaald wordt uit de interne audit of in het ergste geval het voedselveiligheidssysteem onvoldoende wordt geverifieerd.
 
Door de interne audit uit te besteden aan Food Safety Advice, wordt uw organisatie op een onbevooroordeelde, deskundige en integere wijze getoetst aan de betreffende standaard en wordt optimaal voordeel behaald uit de audit. Verbeterkansen zullen op overzichtelijke wijze in kaart worden gebracht.